นักศึกษาทุกคน
ติดต่อขอรับusernameและpassword ที่ฝ่ายทะเบียนเท่านั้น


กรุณากรอกรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

ดาวน์โหลดเอกสาร
1. ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอแก้ไขผลการเรียน
2. ดาวน์โหลดแฟ้มสะสมผลงาน
3. คำอธิบายรายวิชาเทียบโอน-หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. คำอธิบายรายวิชาเทียบโอน-หลักสูตรบริหารธุรกิจ
5. ตัวอย่างบัญชีครัวเรือน

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

เข้าสู่ระบบสำหรับนักศึกษา

ชื่อผู้ใช้ของนักศึกษา :
*
รหัสผ่าน :
*
 

 

 


 


ผู้วิจัยและพัฒนา:: อาจารย์คมเพชร อิ่นสุวรรณ์ 
Developed by : khompet Insuwan 
ผู้วิจัยและพัฒนา:: อาจารย์สมเกียรติ สาคร
Developed by : Somkiat Sacon
 Copyright(c)2015 by khompet Insuwan ,Somkiat Sacon
รองรับการแสดงผลได้ดี สำหรับเบราว์เซอร์ google chrome ความละเอียด 1024X768 ขึ้นไป