ส่วนอาจารย์

สำหรับผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องได้แก่::
1.อาจารย์

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
คู่มือกรอกผลการเรียนสำหรับอาจารย์
8.
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
9.  หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจบัณฑิต
10.  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

 

 กรุณากรอกรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

USERNAME **
PASSWORD **

 

 


ผู้วิจัยและพัฒนา:: อาจารย์คมเพชร อิ่นสุวรรณ์ 
Developed by : khompet Insuwan 
ผู้วิจัยและพัฒนา:: อาจารย์สมเกียรติ สาคร
Developed by : Somkiat Sacon
 Copyright(c)2015 by khompet Insuwan ,Somkiat Sacon
รองรับการแสดงผลได้ดี สำหรับเบราว์เซอร์ google chrome ความละเอียด 1024X768 ขึ้นไป